Klachtenregeling

Uiteraard horen wij graag dat onze cliënten tevreden zijn met de geboden zorg, daar doen we ook ons uiterste best voor. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet het geval is en u het gevoel heeft dat onze zorg tekort geschoten is. Bespreek dit dan met de desbetreffende zorgverlener.

Levert het gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kunt u de klacht voorleggen aan  ons bedrijfsleider R. Nott en als de klacht haar betreft, dan aan Dhr. F. van Raaij. We verzoeken u dan per mail contact op te nemen zodat we een afspraak kunnen inplannen om de klacht te bespreken. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

E-mail: info@seeyourbaby.nl

Heeft het gesprek niet het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/