20 weken echo

Tijdens de zwangerschap kunt u met de 20 wekenecho laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. Deze echo vindt plaats tussen de 18e en 22e week van de zwangerschap. De meeste kinderen worden gezond geboren. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een afwijking vastgesteld.

Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte zichtbaar. Afwijkingen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek. Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Er zullen echter altijd afwijkingen zijn die ook na zorgvuldig echoscopisch onderzoek onopgemerkt blijven. Dat betekend dat uw kind toch een afwijking kan hebben als de uitslag goed is. Als een afwijking vermoed wordt zal u worden doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

Een afwijkende uitslag, en dan?

Als de echoscopist vermoed dat uw kind een aandoening heeft zal vervolgonderzoek worden aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Uw kind wordt dan nader onderzocht. Soms krijgt u ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden.

Vervolgonderzoek, en dan?

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind geen afwijking heeft. Het kan ook het vermoeden van een afwijking bevestigen. U krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere medische specialisten. De uitkomsten van de onderzoeken worden uitgebreid met u besproken. Bij bepaalde afwijkingen is het voor een kind beter geboren te worden in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor een kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten beëindigen. Als u besluit dat  u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat tot 24 weken zwangerschap.

De uitvoering

Het maken van de echo duurt ongeveer 40 minuten. Tijdens het echoscopisch onderzoek wordt u uitleg gegeven over wat er te zien is op de beelden. Soms is het niet mogelijk alle details van het kind goed in beeld te krijgen en zal het onderzoek herhaald worden. Voor het onderzoek is het belangrijk dat de echoscopist zich kan concentreren, maar ook dat een gesprek met ouders gevoerd kan worden, vooral als het een slecht nieuws gesprek is. De aanwezigheid van kleine kinderen kan storend werken. We vragen u dan ook om kleine kinderen niet mee te nemen naar het onderzoek. 

Wat moet u meebrengen voor het onderzoek?

U wordt verzocht uw identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens mee te nemen.

De uitslag

U krijgt een brief mee voor uw verloskundige of gynaecoloog met de uitslag van het onderzoek. 

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?


Dit onderzoek valt onder de basisverzekering. Na genoemd onderzoek declareren wij dit rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars ondersteunen deze declaratiewijze niet. In dat geval krijgt u de rekening mee of wordt deze aan u toegestuurd. U kunt de rekening dan rechtstreeks aan ons betalen en zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u behoefte aan extra informatie? Zie link: www.pns.nl