Echoscopie

Hoe werkt echoscopie?

Echoscopie is een techniek waarmee door middel van geluidsgolven inwendige organen van het lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het menselijk oor kan horen, daarom wordt het ultrageluid genoemd. Met behulp van een versterker wordt het ultrageluid uitgezonden; de inwendige organen weerkaatsen dit geluid. De transducer zorgt voor het wegzenden en het weer opvangen van de geluidsgolven. Het terugkerende geluid, de echo, wordt ontvangen en elektronisch verwerkt tot een afbeelding op een tv-scherm.

De veiligheid van het onderzoek

Echoscopie wordt al ruim vijftig jaar toegepast. Tot nu toe zijn geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten aangetoond. Een echo kan geen miskraam veroorzaken; ook bij bloedverlies kan een inwendige echo geen kwaad. Een garantie dat nooit onbekende of ongewenste effecten zullen optreden is niet te geven. Daarom is het verstandig alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert. U kunt uw verloskundige vragen met welk doel in uw zwangerschap een echo wordt aangevraagd.

De uitvoering van de echo

Echoscopisch onderzoek zal doorgaans uitwendig via de buikwand plaatsvinden. Het onderzoek wordt verricht door een echoscopist, die geschoold is in het verrichten van het uit- en inwendig onderzoek, en in het beoordelen van het verloskundig echobeeld. De duur van het onderzoek varieert van 30 tot 60 minuten.