Termijn bepaling

Termijn echo

De reden van het onderzoek:

  • De duur van de zwangerschap. Echoscopisch onderzoek in de eerste maanden geeft een vrij nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum. Ook bij voorafgaande regelmatige menstruaties is de duur van de zwangerschap niet altijd precies op grond van de laatste menstruatie vast te stellen. Zekerheid over de duur van de zwangerschap kan van belang zijn als de zwangerschap langer dan 40 weken duurt, maar ook in het geval van complicaties in de zwangerschap. 
  • Bloedverlies in het begin van de zwangerschap. Bloedverlies kan een voorteken zijn van een miskraam, maar in de helft van de gevallen is er niets mis met de zwangerschap.

Echoscopisch onderzoek kan vaststellen of de zwangerschap intact is. 
Bedenk dat de echo niets verandert aan de uitkomst van de zwangerschap.

  • Het vermoeden van een meerlingzwangerschap. 
  • De ligging van het kind, als door middel van uitwendig onderzoek moeilijk te voelen is hoe het kind ligt. 
  • Beoordeling van de groei van het kind bijvoorbeeld als de verloskundige bij uitwendig onderzoek twijfelt over de grootte van het kind.

De beperkingen van het echoscopisch onderzoek

Met de huidige apparatuur is het kind globaal in beeld te brengen. Veel afwijkingen zijn zeker in een vroeg stadium (nog) niet zichtbaar of worden, ook al wordt er zorgvuldig gekeken, tijdens een standaard onderzoek niet opgemerkt. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby.

Aan de andere kant brengt de echo wel eens onverwachte zaken aan het licht, die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval wordt u naar een specialist verwezen. Nader onderzoek zal dan uitwijzen of er inderdaad sprake is van een afwijking.

Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat u met zo'n onverwachte uitslag te maken krijgt is dan ook klein.

De uitslag

U krijgt een brief mee voor uw verloskundige met de uitslag van het onderzoek. De verloskundige zal met u de bevindingen bespreken en u zonodig aanvullend informeren.

Wat moet u meebrengen voor het onderzoek?

U wordt verzocht uw verzekeringsgegevens mee te nemen en het aanvraagformulier dat uw verloskundige u heeft meegegeven. De echoscopist kan u vragen naar:

  • datum eerste dag laatste menstruatie 
  • verloop van de menstruele cyclus 
  • gebruik van anticonceptie voorafgaand aan deze zwangerschap 
  • datum van de zwangerschapstest. 

Tot slot

Uw partner is natuurlijk welkom bij het onderzoek. Bedenk wel dat de aanwezigheid van meerdere personen storend kan zijn voor u en de echoscopist, het betreft een medisch onderzoek en geen pretecho. Een dvd- of video-opname maken van het echoscopisch onderzoek is niet mogelijk, wel krijgt u een leuke foto mee.

Aarzel niet indien u vragen heeft deze te bespreken met uw verloskundige. Ook kunt u contact opnemen met SeeYourBaby.